Ihmiset

Ihminen, eli homosapiens, on ennen ydinsotaa maailmaa hallinnut laji. Ihmisillä ei ole mitään erikoisia kykyjä, he ovat vain pelkkiä ihmisiä. Ihmiset ovat melkein jokaista maapallon petoeläintä heikompia ja suurimman osan ajasta haluavat vain tuhota toisensa, josta esimerkkinä on maapallon melkein kokonaan tuhonnut ydinsota. Yksi asia silti yhdistää jokaista ihmistä; halu selviytyä. Ihminen on selviytynyt miljoonia vuosia muiden eläimien keskellä ja lopulta kiipesi ruokaketjun huipuille. Jopa keskellä maailmaloppua ihminen on aina se laji, joka aikoo selviytyä millä hinnalla hyvänsä. Tämän takia ihminen on vieläkin elossa oleva laji Vlacesissa, vaikka on huomattavasti mutatoituneita heikompi ja kyvyttömämpi. 

Ydinsodan säteilyn takia suurin osa ihmiskunnasta kuoli ja jäljelle jäivät ne ihmiset, jotka pystyivät kestämään säteilyn geeniperimänsä ansioista, joko mutantiksi muuttumalla tai säteilystä selviämisenä ihmisenä. Tämän takia eloon jääneet ihmiset ja heidän jälkeläisensä ovat melkein kokonaan immuuneja radioaktiiviselle säteilylle.

Ihmiset elävät pääasiassa omissa yhteisöissään, ja niin kuin ihmiset yleensä, pelkäävät kaikkea erilaista, eli mutautuneita. Eri yhteisöt reagoivat mutatoituneisiin erin lailla; osa yrittää välttää konflikteja niiden välillä ja toiset saattavat jopa metsästää tappamisen vuoksi. Erityisesti humanoideja vihataan niiden arvaamattomien voimien vuoksi. Jotkin harvat ihmiset eivät halua taistella mutatoituneita vastaan vaan haluavat tehdä yhteistyötä, mutta sen hetkinen maailma ei sitä vielä suvaitse.

Ihmisten ollessa voimattomia, he käyttävät aseinaan niitä välineitä, joita esiintyi 60-luvulla. Tuliaseet ovat kaikista tehokkaimmat taisteluvälineet, mutta niitä ei ole loputon määrä, kun kukaan ei niitä enää pysty tehtaissa valmistamaan. Kätevä rakentaja saattaa pystyä kehittämään "scrap -aseita", eli itse tehtyjä tuliaseita. Ihmisillä voi myös olla erilaisia keinotekoisia ruumiinosia, esimerkiksi metallista tehty robottimainen käsi korvaamaan katkenneen. Sellaisen tekemiseen vaaditaan paljon taitoa, joten keinotekoisten osien valmistajia löytyy vain vähän.

 

Mutatoituneet ovat niitä ihmisiä, jotka ydinsodan jälkeen saivat säteilyn takia erityisiä voimia. Mutatoituneiden kaksi alalajia ovat muodonmuuttajat sekä humanoidit. Mutatoituneet olivat ihmisiä, joilla oli tietynlainen geeniperimä. Radioaktiivinen säteily aiheutti mutaation näissä tietyissä geenissä, joka johti siihen, että tästä ihmisestä muuttui supernaturaalisia voimia omaava mutatoitunut. Samalla heistä tuli täysin Vlacesin alueen radioaktiiviselle säteilylle immuuneja.

Ulkonäöllisesti muodonmuuttajat muistuttavat ihmisiä. Heillä voi kuitenkin olla yliluonnollisten voimiensa takia hieman normaalista poikkeavia ominaisuuksia, kuten täysin valkoiset hiukset, hohtavat silmät, jne. Ulkonäkö saa myös muuttua silloin, kun mutatoitunut käyttää voimaansa; tulta hallitsevan mutatoituneen silmät voivat muuttua punaisiksi, kun hän alkaa luomaan tulta tyhjästä, ja palata taas ennalleen sen lopetettuaan.

Mutaatio yleensä periytyy vanhemmalta lapselle, mutta joskus saattaa käydä niin, että lapsi syntyy ihmisenä ilman voimia. Usein mutatoituneen lapsen voimat alkavat esiintymään vasta murrosiässä, joidenkin vielä myöhemmin. Vielä harvinaisempaa on voiman esiintyminen ennen murrosikää. Tämän takia vanhemman on mahdotonta heti tietää, onko lapsi mutautunut vai ei. Mikäli toinen vanhempi on ihminen, voiman periytyminen on epätodennäköisempää kuin jos molemmat vanhemmat ovat mutautuneita.

Mutautuneilla voi olla hyvin erilaisia voimia. Osa voi muuttua eläimiksi, osa hallita tulta tai saada yliluonnollisen vahvat lihakset. Taivas on rajana siinä, minkälaisen voiman mutantti saa. Joidenkin voimat ovat todella vahvoja ja vaarallisia, kuten tulen hallinta, ja toiset harmittomia, kuten yliluonnollinen voimakas kuuloaisti. Voimaan voi vaikuttaa  mutatoituneen geeniperimä; kahden muodonmuuttajan lapsi tulee todennäköisesti olemaan myös muodonmuuttaja jommankumman vanhemman eläimenä. Voimien käyttö on vaativaa ja siihen kuluu energiaa, eli mutatoitunut ei voi käyttää voimiaan loputtomiin. Voimien käyttö vaatii myös harjoittelua, ja kokematon mutatoitunut saattaa menettää hallinnan voimistaan. Tähän voi verrata esimerkiksi Harry Potterista tuttua taikuutta; velho voi olla synnynnäisesti lahjakas tai taikuudessa kömpelö, mutta molemmat voivat harjoituksen myötä hallita voimakasta taikuutta. Ilman oikeaa harjoitusta kumpikaan ei pysty hyvin hallittuun tai voimakkaaseen taikuuteen. Mahdollisia voimia ovat muun muassa: 

•Elementin hallinta: tuli, vesi, maa, ilma, sähkö...

•Fyysiset voimat: Yliluonnollisen vahvat lihakset, omien haavojen parannus, yliluonnollinen stamina..

•Ulkoiset voimat: Siivet ja niillä lentäminen, esineiden luonti tyhjästä, muiden haavojen parannus..

•Sisäiset voimat: Telepatia, kuuloaisti, tunteiden aistiminen, thermonäkö..

Mutautuneet

 

Muodonmuuttajat

Muodonmuuttajat ovat mutatoituneiden alaryhmittymä. Muodonmuutos mutatoituneen voimana yleistyi niin paljon, että heitä lopulta alettiin kutsua muodonmuuttajiksi. Muodonmuuttaja on siis mutatoitunut, joka pystyy muuttumaan yhdenlaiseksi eläimeksi tai eläimen kaltaiseksi olennoksi, kuten linnuksi, peuraksi tai ihmissudeksi. Muodonmuuttaja perii muodonmuutoksensa eläimen ominaisuuksia; esimerkiksi peura -muodonmuuttaja ei pysty edes ihmismuodossa syödä lihaa, vaan alkaa voimaan siitä pahoin. Vastaavasti susi -muodonmuuttaja ei pysty elämään pelkällä kasvisruoalla. Kaikki muodonmuuttajat pystyvät juomaan puhdistamatonta vettä niin ihmis- kuin eläin -muodossa.

 

Muodonmuuttajalla on raja, miten pitkään muodonmuutoksessa voi pysyä. Tätä voi verrata ihmisen staminaan; Ihminen jaksaa juosta ilman taukoa vain tietyn matkan, ja mitä enemmän juoksemista harjoittaa, sitä pidemmälle jaksaa juosta. Jatkuva muodonmuutoksen käyttö aiheuttaa uupumusta ja lopulta kyvyttömyyttä tehdä yhtään mitään.

Jokaiselle muodonmuuttajalle muodonmuutos on omanlainen. Jotkut muodonmuuttajat pystyvät muuttumaan vain eläimiksi, osa pystyy muuttumaan ihmisen ja eläimen sekoitukseksi ja jotkut vain muuttamaan itselleen esimerkiksi hännän. Jotkut muodonmuuttajat pystyvät toteuttamaan jokaisen muodonmuutoksen. Muodonmuutos jaetaan näin kolmeen eri ryhmään; eläin, peto ja hybridi.

Eläin tarkoittaa muodonmuutoksen astetta, jossa muodonmuuttaja muuttuu suoraan eläimeksi. Eläinmuodossa muodonmuuttajalla on ne taidot ja voimat kuin muodonmuutoksen eläimellä. Näin esimerkiksi sudeksi muuttuneella on yhtä tarkat vaistot kuin normaalilla sudella. Eläin -muoto saattaa joillakin olla hieman normaalia eläintä isompi tai vahvempi, mutta se riippuu muodonmuuttajasta itsestään. Mitä kokeneempi muodonmuuttaja on tässä muodossa, sitä helpommin hän pystyy siihen muuttumaan ja muodossa pysymään.

Peto tarkoittaa eläimen ja ihmisen sekoitusta, jossa muodonmuutos voi olla niin kaksijalkainen ihmissusi kuin epäluonnollisen karun näköinen susi. Yksi asia tällä muutoksella on kuitenkin sama; se selvästi ei ole ihminen tai eläin. Peto -muodossa muodonmuuttaja on voimakkaampi ja nopeampi kuin ihminen tai vastaava eläin, ja saattaa esimerkiksi kaksijalkaisena ihmissutena olla kaksikin metriä korkea. Peto -muoto kuluttaa kuitenkin kaikista eniten energiaa muodonmuuttajalla. Täysin niin kuin eläin muodossa, harjoittelu ja kokemus vaikuttaa peto -muotoon. Hyvin kokenut muodonmuuttaja saattaa pystyä olemaan muodossa hyvin pitkään ja tehdä itsestään vielä vahvemman kuin peto -muodossa yleensä. Pedoille myös uniikki ominaisuus on kehon kestävyys ja nopea haavoista parantuminen. Tässä on kuitenkin rajansa; hengenvaaralliset haavat tappavat pedon samalla tavalla kuin muissa muodoissa, eikä niistä voi itse parantua. Parantaminen vaatii myös kaksi kertaa enemmän energiaa kuin itse muodossa oleminen.

Hybridi on muoto, jossa vain osa muodonmuuttajasta muuttuu eläimeksi. Hybridi on näin selvästi erotettavissa myös ihmiseksi. Yleisiä hybridi -muutoksia ovat esimerkiksi silmien värin muutos, hännän kasvu tai kulmahampaiden terävöityminen. Muodonmuuttaja pystyy näin esimerkiksi vahvistamaan kuuloaistiaan muuttamalla korvansa eläin -muotonsa korviksi. Jotkin muodonmuuttajat pystyvät pysymään hybridi muodossa koko ajan ilman taukoja.

Muodonmuutos -taitoihin vaikuttaa niin geeniperimä kuin harjoittelu. Mikäli olet epäonnekas, saatat saada sellaiset muodonmuuttaja -geenit, että pystyt vain muuttumaan hybridiksi. Toisenlainen muodonmuuttaja saattaa alussa pystyä muuttumaan myös vain hybridiksi, mutta harjoittelun myötä onnistuu muuttumaan myös ihmisen ja eläimen sekoitukseksi ja lopulta ihan eläimeksi. Alussa harjoitteleva muodonmuuttaja saattaa epäonnistua muodonmuutoksessa, jolloin esimerkiksi vain osa kehosta muuttuu eläimeksi, kun tarkoitus oli muuttua kokonaan. Myös voimakkaat tunnereaktiot saattavat laukaista muodonmuutoksen.

Muodonmuutos periytyy mutaation tavoin vanhemmalta lapselle. Mikäli toinen vanhemmista on ihminen, voiman periytyminen on epätodennäköisempää kuin jos molemmat vanhemmat ovat muodonmuuttajia. Usein myös jommankumman vanhemman eläinmuoto periytyy lapselle, mutta lapsi saattaa saada myös toisen eläimen. Jos molemmat vanhemmat ovat esimerkiksi peuroja, lapsen todennäköisyys periä peura eläinmuotona on 80%. Jos vain toinen vanhemmista on peura ja toisen eläin on esimerkiksi karhu, peuran perimisen todennäköisyys on 40%, karhun 40% ja muun 20%.

 

Humanoidit

Humanoidi on toinen mutautuneiden alalaji, mutta on muodonmuuttajia huomattavasti harvinaisempi. Nämä mutautuneet ovat erityisen vahvoja sekä vaarallisia, niin ihmisille kuin muille mutautuneille, jonka takia varsinkin heitä vihataan ihmisten keskuudessa. Myös monet mutautuneet yrittävät välttää humanoideja niiden vaarallisen olemuksen takia.

 

Humanoidit syntyivät, kun normaalia voimakkaampi mutatoitunut altistui hyvin suurille määrille radioaktiivista säteilyä ja onnistui elämään negatiivisista haittavaikutuksista riippumatta pitkään. Kun tavalliset ihmiset sekä mutatoituneet altistuivat ydinsodan aikana vain tietylle määrälle säteilyä, joka pääosassa kimposi heihin muun muassa maasta ja rakennuksista, humanoidit kokivat kymmenkertaisen määrän radioaktiivista säteilyä. Tällöin he olivat ydinkärjen räjähdys alueella ja kärsivät hyvin pahoista palovammoista sekä säteilystä, joka tappoi suoraan 90% koko alueen ihmisistä. He kuitenkin onnistuivat selviämään tuholta geeniperimänsä takia ja heidän palovammansa lopulta paranivat ainakin osittain. 

 

Mutautuneiden tapaan humanoidien yliluonnolliset voima voivat olla mitä tahansa ja ne periytyvät vanhemmalta lapselle. Erona kuitenkin on, että he voivat hallita monta voimaa kerrallaan, ja voivat olla hyvin arvaamattomia käytökseltään. Humanoidit ovat normaalia temperamenttisempia, vaikka he eivät ennen mutautumista niin käyttäytyneet, ja saattavat helposti menettää hallinnan omista voimistaan. 

Kaikilla humanoideilla on voima parantaa omat haavansa, mutta sen lisäksi humanoidilla voi olla muitakin voimia. Mitä kauemmin humanoidi elää, sitä voimakkaammaksi se tulee. Haittapuolena on se, että humanoidien elinaika on muita ihmisiä ja mutautuneita huomattavasti lyhyempi ja terveysongelmat ovat yleisiä. Monet humanoidit kärsivät säteilyn takia sydän- ja verisuonisairauksista ja esimerkiksi räjähdystä suoraan katsoneet ovat voineet osittain sokeutua tai kuuloaisti heikentyä räjähdyksen paineaallon aiheuttaman tärykalvon puhkeamisen takia. Säteilyn tai räjähdyksen aiheuttamia vammoja ei voi myöskään parantaa esimerkiksi toisen mutautuneen parantavan voiman avulla. Näiden syiden takia harvat humanoidit elävät tarpeeksi pitkään tullakseen oikeasti hyvin voimakkaaksi. Heidät voi myös erottaa mutautuneista ja ihmisistä pysyvällä poikkeavalla ulkonäöllä; heillä saattaa kasvaa sarvia, ihonväri poiketa normaalista ihmisestä tai silmät olla kokonaan valkoiset, joka tekee vihamielisiltä ihmisiltä piilottelun hyvin vaikeaksi. Tämän lisäksi melkein jokaisella humanoidilla on jonkinlaisia palovammoja kehossaan. Normaalissa muodossa he kuitenkin vielä muistuttavat suhteellisen paljon ihmistä.

 

Humanoideille yleinen voima haavojen parantamisen lisäksi on ulkonäön muutos, joka tapahtuu voimia käytettäessä. Tällöin humanoidi muuttuu selvästi epäluonnolliseksi ihmis-hybridiksi. Humanoidin normaalista poikkeavat ulkonäkö ominaisuudet vahvistuvat juuri tässä

muodossa; esimerkiksi normaalin muodon sarvet voivat kasvaa kaksinkertaisiksi ja valkoiset silmät alkaa hohtamaan. Samalla humanoidin fyysiset voimat vahvistuvat. Muodossa oleminen ja voimien käyttäminen on keholle raskasta, jonka takia humanoidi tarvitsee paljon ravintoa ja lepoa. Tämä on myös yksi syy, miksi humanoidit eivät elä pitkään. Jatkuvan nälän taltuttaminen on haastavaa maailmassa, jossa heitä ei hyväksytä.

 

Humanoidi pystyy saamaan lapsen niin mutatoituneen kuin ihmisen kanssa, mutta lapsen voimat tulevat aina olemaan humanoidin. Lapsi perii humanoidi vanhemmaltaan, tai vanhemmiltaan, voimansa ja muistuttaa näin ulkonäöllisesti heitä myös muodonmuutoksen aikana. Lapsen ensimmäiset vuodet ovat vaikeimmat, sillä humanoidi vauva saa heti syntymästään voimat, kun mutautuneella ne esiintyvät vasta murrosiässä. Humanoidin voimat kehittyvät iän myötä, jonka takia humanoidi lapsi ei ole yhtä voimakas kuin aikuinen, mutta silti  vielä kehittymätöntä lasta on hyvin vaikea hallita ja opettaa käyttämään voimiaan, jonka takia vauva tai taapero on vaara niin itselleen kuin muille. Kyvyttömyys hallita voimia johtaa myös siihen, että lapsi kuluttaa enemmän energiaa kuin voi saada, jonka takia monet humanoidit kuolevat ennen seitsemän vuoden ikään. Mikäli lapsi selviytyy seitsemän vuoden ikään asti, sen selviytymisen todennäköisyys nousee huimasti, kun lapsen aivot kehittyvät ja he oppivat hallitsemaan käytöstään paremmin. Aikuiseksi kasvaneella humanoidi lapsella on kuitenkin yhtä lailla terveysongelmia kuin tämän vanhemmalla.